Pantry Staples


San Remo Gluten Free Spaghetti

San Remo

PHP 189.00
San Remo Gluten Free Penne

San Remo

PHP 189.00
San Remo Bolognese Pasta Sauce

San Remo

PHP 169.00
McCormick Vanilla Flavor

McCormick

PHP 39.00
McCormick Thyme Leaves Whole

McCormick

PHP 49.00
McCormick Sinigang Classic MIx

McCormick

PHP 25.00
McCormick Rosemary Leaves Whole

McCormick

PHP 49.00
McCormick Onion Powder

McCormick

PHP 79.00
McCormick Nutmeg Ground

McCormick

PHP 110.00
McCormick Iodized Salt Refill

McCormick

PHP 40.00
McCormick Garlic Powder

McCormick

PHP 69.00
McCormick Chili Powder Mild

McCormick

PHP 45.00
McCormick Black Pepper Whole

McCormick

PHP 75.00
McCormick Bay Leaves Whole

McCormick

PHP 30.00
Lee Kum Kee Soy Sauce

Lee Kum Kee

PHP 75.00
Lee Kum Kee Sesame Oil

Lee Kum Kee

PHP 95.00
Lee Kum Kee Panda Oyster Sauce

Lee Kum Kee

PHP 125.00
Lee Kum Kee Chili Garlic Sauce

Lee Kum Kee

PHP 75.00
La Española 100% Pure Olive Oil

La Española

PHP 269.00